Redegjørelser, finansiell bistand til erverv av aksjer

Sist oppdatert: 13. februar 2018 .

Oversikt over kunngjorte redegjørelser om finansiell bistand til erverv av aksjer.

Redegjørelser presentert etter dato

23.05.2017 - HAFSLUND ASA

Foretaksnavn: HAFSLUND ASA
Organisasjonsnummer: 912 230 252
Adresse: Skøyen, Drammensveien 144, 0277 OSLO

Her finner du redegjørelsen

08.05.2017 - ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA

Foretaksnavn: Arendals Fossekompani ASA
Organisasjonsnummer: 910 261 525
Adresse: Bøylefosseveien 45, 4820 FROSAND

Her finner du redegjørelsen

06.05.2014 - OCEAN YIELD ASA

Foretaksnavn: Ocean Yield ASA
Organisasjonsnummer: 991 844 562
Adresse: Fjordalléen  16, 0250 OSLO

Her finner du redegjørelsen