Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tilpasset uttrekk av registerinformasjon

Sist oppdatert: 9. januar 2020 .

Mot et gebyr kan du bestille tilpasset sammenstilling av opplysninger fra de fleste av våre registre.

En stor del av offentlige opplysninger som er registrert hos oss ligger tilgjengelig i form av åpne data, slik at du selv kan hente ut informasjon du er ute etter. Er du på jakt etter opplysninger som ikke er tilgjengelig i åpne data, kan du se informasjon om våre standardprodukter eller bestille et tilpasset uttrekk.

Her er eksempler på uttrekk vi kan levere:

  • Spesifiserte regnskapstall for alle aksjeselskap i Trondheim kommune.
  • Liste med alle enheter i Oslo med en omsetning på mer enn 50 millioner kroner i 2016.
  • Liste med alle NUF i Oslo og Stavanger med morselskap i Storbritannia.
  • Alle enheter i Tromsø som har flere enn 10 ansatte og som har registrerte utleggsforretninger i Løsøreregisteret.
  • Liste med enheter som er oversendt skifteretten pga. manglende styre, revisor eller innsendt regnskap.
  • Klientoversikt med påføring av eventuelle tinglyste heftelser i Løsøreregisteret.

Alle produkter kan leveres elektronisk i ulike format. Send en forespørsel via vårt kontaktskjema.