Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Svak økning i konkurser

Publisert: 3. august 2015

I juli steg konkurstallene med 4,7 prosent, sammenliknet med juli i fjor. Hittil i år er det en nedgang på 1,9 prosent.

I juli ble det registrert 312 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot 298 i samme periode i fjor, en økning på 4,7 prosent.

Troms økte mest

Størst økning hadde Troms fylke, med 200 prosent, fra fire konkurser og tvangsavviklinger i juli i fjor til 12 i år. Rogaland hadde en økning på 83,3 prosent, fra 18 til 33 konkurser og tvangsavviklinger. Vest-Agder hadde en økning på 60,0 prosent, fra fem registrerte konkurser og tvangsavviklinger i juli i fjor til åtte i år.

Noen fylker har likevel hatt en nedgang, som Hedmark, med en reduksjon på 63,6 prosent, Telemark en reduksjon på 50,0 prosent, Sogn og Fjordane en reduksjon på 42,9 prosent.

Hittil i år

For årets sju første måneder var det en nedgang i konkurstallene på 1,9 prosent, fra 3 481 konkurser og tvangsavviklinger i juli 2014 til 3 414 i samme periode i år. Størst nedgang ble registrert i Hordaland med 22,3 prosent. Oppland hadde en nedgang på 15,3 prosent.