Søk


Velg språkSmå endringar i konkurstala

Publisert: 29. mai 2015

Talet på konkursar og tvangsavviklingar låg i januar på omtrent same nivået som i januar 2014.