Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Rekord i antall tinglysinger

Publisert: 31. juli 2015

Biler, bobiler og motorsykler til sommerferien gir tinglysingsboom for Brønnøysundregistrene til en verdi av 131 799 988 701 kroner i juni.

Løsøreregistret melder om en «all time high»-periode for tinglysing i juni med rundt 55.000 dokument og et totalt pantebeløp på om lag 131 milliarder kroner.

18 prosent økning

– Tidligere rekord var i mars i år, med rundt 50 300 dokumenter, men juni ga altså rekord. 55 915 dokumenter tinglyst. Dette er 18 prosent mer enn for samme måned i fjor, opplyser underdirektør Narve Amundsen i Løsøreregisteret.
De seneste årene har antallet tinglysinger økt hvert år, fra ca. 410 000 dokument i 2010 til rundt 530 000 dokumenter i 2014.

Økning i motorvogn

En årsak til dette er at folk i Norge ofte finansierer kjøp av motorvogn med lån som er sikret med salgspant.
– Det er selvsagt mye annet enn salgspant i motorvogner som tinglyses, men salgspant i motorvogn har alene økt med 20,7 prosent sammenlignet med juni i fjor. Den lave renten er nok en faktor som er med på å påvirke antall biler som selges og som lånefinansieres med salgspant, tilføyer Amundsen.

Det totale pantebeløpet er altså ca. 131 milliarder kroner for juni 2015.
–-factoringavtaler, sier Amundsen.

8,5 billioner

I juni 2015 ble det tinglyst salgspant med et samlet pantebeløp på over fire milliarder kroner.
Totalt er det verdier pantsatt for 8,5 billioner kroner i Løsøreregisteret, altså 8,5 tusen milliarder.

Løsøreregisteret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysing medfører at rettigheten, eller pantet, blir registrert som heftelse på den person eller det foretak pantekravet retter seg mot. Tinglysingen gir rettsvern overfor kreditorer.
Løsøreregisteret er mest kjent som opplysningskilde i forbindelse med panteheftelser på bruktbiler og andre kjøretøy.

Pressekontakt:

Pressevakt Brønnøysundregistrene: 75 00 77 00