Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Litt flere konkurser

Publisert: 2. februar 2015

I februar ble det registrert 469 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot 444 i februar 2014. Dette gir en økning på 5,6 prosen.

I Sogn og Fjordane økte konkurstallene med 125,0 prosent. Men det dreier seg om små tall, en økning fra fire til ni konkurser og tvangsavviklinger. I Telemark steg antallet fra 12 til 23 konkurser og tvangsavviklinger, noe som gir 91,7 prosent økning. Hordaland hadde en økning fra 32 til 53 konkurser og tvangsavviklinger, det vil si  65,6 prosent økning. I Nordland steg konkurstallene med 56,2 prosent, en økning fra 16 konkurser og tvangsavviklinger i februar i fjor til 25 i februar i år.

Nedgang hos noen

Noen fylker har lavere februartall enn i fjor. Det gjelder for eksempel Østfold, med en nedgang fra 32 til 16 konkurser og tvangsavviklinger, noe som gir 50,0 prosent nedgang. Oppland har en nedgang på 38,1 prosent, fra 21 konkurser og tvangsavviklinger i februar 2014 til 13 i februar i år.

Økning hittil i år

Også for årets to første måneder er det en økning i konkurstallene, fra 903 til 940 for landet som helhet, noe som utgjør 4,1 prosent økning. Størst økning i årets to første  måneder  har Sogn og Fjordane, med 171,4 prosent, fra sju til 19 konkurser og tvangsavviklinger. Telemark har en økning på 85,7 prosent, fra 21 til 39 konkurser og tvangsavviklinger.

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret – eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.