Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fortsatt stor vekst i nye aksjeselskap – færre NUF

Publisert: 29. mai 2015

Det ble registrert 25 885 nye aksjeselskap i 2014, mens det tilsvarende tallet for 2013 var 26 295, altså en vekst omtrent som i fjor.

Antall slettede AS i Foretaksregisteret var i 2014 11 897, mot 11 158 året før.

Tendensen med stadig færre norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) fortsetter. Antallet nyregistrerte NUF synker og antall slettede stiger.

Antallet nye enkeltpersonforetak registrert i Enhetsregisteret i 2014 var 34 658, av disse var 4 990 også nye enkeltpersonforetak registrert i Foretaksregisteret

Velger bort revisjon

Blant de nye aksjeselskapene som ble registrert i løpet av året som gikk, valgte om lag 74 prosent ikke å ha revisjon av årsregnskapene sine, mot vel 70 prosent i 2013 og 66 prosent i 2012.

Ved utgangen av året hadde i alt 112 325 aksjeselskap valgt bort revisjon, dette innebærer at 42 prosent av det totale antallet aksjeselskap har valgt å ikke revidere årsregnskapene sine.

Stadig flere sender inn sine meldinger elektronisk til Foretaksregisteret, i 2014 ble 82 prosent av meldingene innsendt elektronisk.

Pressekontakt: Underdirektør ved Føretaksregisteret, Øyvind Vågan, tlf. 75 00 76 44