Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Flere leverer årsregnskap før fristen

Publisert: 15. oktober 2015

Atskillig færre får forsinkelsesgebyr for manglende levert årsregnskap for 2014 sammenlignet med 2013.

– Nedgangen er fra 9,8 prosent i fjor til 7,8 prosent i år, sier avdelingsdirektør Lise A. Dahl Karlsen ved Brønnøysundregistrene.

Innsendingspliktige som ikke leverer årsregnskap til Regnskapsregisteret innen fristen 31. august årlig, vil få et forsinkelsesgebyr. Dette øker hver uke, med maksimal sum på rundt 45.000 kroner.

– Nytt av året er at Regnskapsregisteret på e-post har sendt ut påminnelse om innsending av årsregnskap den siste uken i august. Også regnskapsførere fikk påminnelse i Altinn for sine klienter. Vi tror at disse påminnelsene er hovedårsaken til den store reduksjonen i antall forsinkelsesgebyr, sier Dahl Karlsen.

Denne nedgangen viser også at det ikke har vært noen stor utfordring at alle innsendingspliktige nå må sende årsregnskapet inn via Altinn.

Stor nedgang

Det er 288 694 innsendingspliktige i år.
– Vi manglet per 1.september 22 571 årsregnskap for regnskapsåret 2014. Dette utgjør totalt 7,8 prosent av de innsendingspliktige, noe vi anser å være en relativt stor nedgang sammenlignet med fjoråret, sier Dahl Karlsen.
Etter fristens utløp manglet fortsatt årsregnskapet for 2014 fra 19 156 aksjeselskap, 2 354 norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) og 536 stiftelser. Disse utgjør hovedmengden av innsendingspliktige.

Gjengangere

Hele 56,3 prosent av enhetene som ble ilagt forsinkelsesgebyr for 2014 har også fått gebyr tidligere. Dette utgjør 12 709 enheter. 21 prosent er ilagt forsinkelsesgebyr for andre gang, 11,7 prosent for tredje gang, og 23,5 prosent mer enn tre ganger.
– Den fylkesvise fordelingen av manglende innsendte årsregnskap før fristen, viser at innsendingspliktige i alle fylker gjør det bedre i år enn i fjor. Dette er vi glade for, og håper at den gode trenden fortsetter også neste år, sier Dahl Karlsen.

Antall enheter som ikke har sendt inn komplett årsregnskap før fristen, fordelt på fylke:

FylkePer 01.09.2015Per 01.09.2014
Østfold  8641 141
Akershus2 7883 272
Oslo5 7946 583
Hedmark  462  631
Oppland  490  581
Buskerud  9911 299
Vestfold  8481 001
Telemark  516  663
Aust-Agder  375  466
Vest-Agder  614  708
Rogaland1 4751 900
Hordaland2 6293 111
Sogn og Fjordane  314  394
Møre og Romsdal1 0091 194
Sør-Trøndelag1 1091 345
Nord-Trøndelag  360  451
Nordland  9131 074
Troms  546  676
Finnmark  252  423
Utenlands  222  224
Totalt22 57127 137

 

Vil du vite mer? 

Kontakt vår  pressevakt
Telefon: 75 00 77 00
E-post: media@brreg.no