Søk


Velg språkFleire konkursar i august

Publisert: 1. september 2015

9,2 prosent auke i konkursar i august. Hittil i år er konkurstala på same nivå som i fjor.