Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Færre konkurser i april

Publisert: 1. april 2015

Konkurstallene gikk ned med 13,6 prosent i april. Hittil i år ligger konkurstallene 2,6 prosent under fjorårets tall.

I alt var det 394 konkurser og tvangsavviklinger i hele landet i april, mot 456 i samme måned i fjor. Dette er en nedgang på 13,6 prosent.

Størst nedgang hadde Hordaland fylke, med 47,5 prosent. Nordland fylke hadde 46,4 prosent nedgang, Sogn og Fjordane 37,5 prosent nedgang.

Hittil i år er det registrert 1 858 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot 1 908 i samme tidsrom i fjor, en nedgang på 2,6 prosent. Størst nedgang hadde Aust-Agder, med -29.3 prosent. Størst økning i perioden har Sogn og Fjordane, med 70,0 prosent.

Vi gjør oppmerksom på at for enkelte fylker er tallene på konkurser og tvangsavviklinger svært lave, slik at selv små endringer i antall kan gi store prosentmessige utslag.

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret – eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.