Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

5,6 prosent konkursøkning i 2014

Publisert: 2. januar 2015

Tallet på konkurser og tvangsavviklinger økte med 5,6 prosent i 2014, sammenliknet med 2013. For desember 2014 var økningen 17,6 prosent.

Årsstatistikken fra Konkursregisteret for 2014 viser at antallet konkurser og tvangsavviklinger i Norge var 5 832, mot 5 521 i 2013. Dette er en økning på 5,6 prosent. Størst økning hadde Aust-Agder, med 34,0 prosent. I Finnmark var økningen 28,1 prosent, i Troms 20,7 prosent. Noen fylker opplevde likevel en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger i året som gikk. Møre og Romsdal hadde størst reduksjon, med 16,4 prosent, Nordland hadde en nedgang på 9,7 prosent.

Månedsstatistikken viser at antallet konkurser og tvangsavviklinger i Norge i desember 2014 var467, mot 397 i desember 2013. Dette er en økning på 17,6. Størst prosentvis økning hadde Aust-Agder, hvor antallet steg fra åtte til 29 konkurser og tvangsavviklinger, noe som gir en økning på 262,5 prosent. I Telemark steg antallet fra sju til 20 konkurser og tvangsavviklinger, en økning på 185,7 prosent. Rogaland hadde en økning på 123,5 prosent. For 2014 som helhet har noen fylker likevel opplevd nedgang i konkurser og tvangsavviklinger. Nordland hadde en nedgang på 43,8 prosent, Østfold en nedgang på 36,7 prosent, Nord-Trøndelag en nedgang på 30,0 prosent.

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret – eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.