Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

205 millioner til nytt registersystem

Publisert: 7. oktober 2015

Brønnøysundregistrene får 205 millioner kroner til utvikling av nytt registersystem i 2016.

Brønnøysundregistrene får 205 millioner kroner til utvikling av nytt registersystem i 2016. Prosjektet skal være avsluttet i 2021 og har en kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner. – Dette er en gledens dag for Brønnøysundregistrene, sier direktør Lars Peder Brekk.

Han er svært glad for bevilgningen til nytt registersystem og mener dette vil komme hele offentlig sektor og næringslivet til gode. Enklere saksbehandling, automatisering, økt brukervennlighet, bedre sikkerhet og regelverksstøtte er bare noen av gevinstene ved et nytt IKT-system for registrene.

– Vi har stor respekt for jobben som nå skal gjøres og vi er godt kjent med kompleksiteten i å bygge nye IKT-systemer. Brønnøysundregistrene kan registerdrift og har levert på dette området siden 1981. Vi har bygd en ny og godt rustet organisasjon og vi har en kompetanse som gir oss et godt utgangspunkt, sier direktøren.

Totalt får Brønnøysundregistrene 277,5 millioner kroner over post 01 i statsbudsjettet. I tillegg kommer 20 millioner kroner som kompensasjon for bortfall av inntekter som følge av endring av gebyrstrukturen. Post 22, som omfatter Altinn, får 235,7 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet er 36,1 millioner kroner til etablering av nye leverandøravtaler.

– I sum er vi tilfreds med rammen. Den gir oss et godt utgangspunkt for modernisering av hele vår virksomhet, selv om jeg hadde håpet på et noe større gjennomslag for vårt ønske om videreutvikling av Altinn, sier Brekk.

Nå vil han bruke tida framover til å analysere statsbudsjettet i detalj.

– Vi skal bruke den nærmeste tida til å gå inn i detaljene. Først når dette arbeidet er gjort vil vi kunne være mer spesifikke. Men det store bildet er klart, og gir oss et godt grunnlag for videreutviklingen av Brønnøysundregistrenes rolle som forenklingsetaten, sier direktør Lars Peder Brekk.

Ved spørsmål eller intervjuavtaler: Pressevakt tlf. 75 00 77 00 eller media@brreg.no