Skjema for registrering av utøvere av alternativ behandling

Sist oppdatert: 4. oktober 2016.

Registrering av utøvere av alternativ behandling

Registerordningen gjelder for alle typer alternativ behandling som omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom. Det er bare utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon som kan registreres i registeret. Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av de ulike utøverorganisasjonene.

Følgende vedlegg skal følge med registreringsmeldingen ved innsending:

  • Dokumentasjon på forsikring. Bekreftelse på at vedkommende har gyldig forsikring. Oppgi også forsikringens gyldighetsperiode.
  • Dokumentasjon på medlemsskap i en godkjent utøverorganisasjon. Bekreftelse på at vedkommende er medlem av organisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet.
  • Dokumentasjon på ansettelsesforhold. Bekreftelse på ansettelsesforhold.

Last ned skjemaet her:

PDF-formatBokmålNynorsk
Guide (Web)VeiledningRettleiing