Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tros- og livssynssamfunn

Sist oppdatert: 22. desember 2017.

Hvis du ønsker å melde deg inn eller ut av et tros- eller livssynssamfunn, må du ta kontakt med det aktuelle samfunnet. Det samme gjelder dersom du feilaktig står oppført som medlem. Vi registrerer ikke inn- og utmeldinger i tros- og livssynssamfunnene.

Du kan ta kontakt med oss for å bestille informasjon som viser om du er registrert som medlem av et eller flere tros- og livssynssamfunn. Dette gjør du ved å kontakte oss på telefon og oppgi fødselsnummeret ditt. Opplysningene sendes i brev til din folkeregistrerte adresse. Du vil ikke kunne få utlevert opplysningene på telefon.

Våre opplysninger oppdateres en gang i året og omfatter ikke løpende inn- og utmeldinger.

Vi gjennomfører en årlig kontroll av medlemslister som gir grunnlag for utbetaling av statlige og kommunale tilskudd til samfunnene.