Utenlandske jegere

Sist oppdatert: 22. februar 2017.

Alle som skal drive med jakt og fangst i Norge må være registrert i Jegerregisteret og betale jegeravgiften.

Ofte stilte spørsmål fra utenlandske jegere

Hvordan blir jeg registrert i Jegerregisteret når jeg ikke bor i Norge?

Hvis du er utenlandsk jegere som ikke bor i Norge, må du sende oss

 • dokumentasjon på at du fyller vilkårene for å drive med tilsvarende jakt og fangst i ditt hjemland
 • fødselsdato
 • postadresse

Send opplysningene på e-post til jegerregisteret@brreg.no

Hvordan blir jeg registrert i Jegerregisteret når jeg bor i Norge?

Utenlandske jegere som bor i Norge må bestå jegerprøven i Norge, eller sende oss dokumentasjon på

 • gjennomført jegerutdanning i et annet land, som minimum tilsvarer den norske jegerprøven

Oppgi også

 • fødselsnummer eller D-nummer
 • postadresse

Send opplysningene på e-post til jegerregisteret@brreg.no

Hva må til for å jakte i Norge?

For å jakte i Norge må du

 • ha bestått jegerprøven i Norge eller fylle tilsvarende vilkår for jakt i ditt hjemland, slik at du kan bli registrert i Jegerregisteret
 • betale jegeravgift
 • være fylt 16 år, eller 18 år hvis du skal jakte storvilt
 • ha med dokumentasjon på skyteprøven, eller tilsvarende fra ditt hjemland, hvis du jakter storvilt med rifle
 • ha tillatelse fra grunneier
Hva koster det?
Jegeravgift og priser for inneværende jaktår*NOK
Jegeravgift – alt vilt422
Jegeravgift – alt vilt unntatt elg, hjort og villrein333
Tilleggsavgift for manglende fangstrapportering205
Tilleggsavgift for elg, hjort og villrein 89
Ekstra kort (duplikat) 67
*I tillegg kommer priser for jaktkort eller leie av jaktterreng som bestemmes av den enkelte grunneier.