Utenlandske jegere

Sist oppdatert: 21. september 2018 .

Alle som skal drive med jakt og fangst i Norge må være registrert i Jegerregisteret og betale jegeravgiften.

For å jakte i Norge må du

 • ha tatt jegerprøven i Norge, eller fylle tilsvarende vilkår for jakt i ditt hjemland
 • være registrert i Jegerregisteret
 • betale jegeravgift
 • være fylt 16 år, eller 18 år dersom du skal jakte storvilt
 • ta skyteprøven dersom du jakter storvilt med rifle, eller dokumentere tilsvarende jakt i ditt hjemland. Dette må du ha med under jakt.
 • ha tillatelse fra grunneier eller rettighetshaver

Spørsmål om registrering og jegernummer

Hvordan blir jeg registrert i Jegerregisteret når jeg ikke bor i Norge?

Hvis du er utenlandsk jeger som ikke bor i Norge, må du sende oss

 • dokumentasjon på at du fyller vilkårene for å drive med tilsvarende jakt og fangst i ditt hjemland
 • fødselsdato
 • postadresse

Send opplysningene på e-post til jegerregisteret@brreg.no

Hvordan blir jeg registrert i Jegerregisteret når jeg bor i Norge?

Utenlandske jegere som bor i Norge må bestå jegerprøven i Norge, eller sende oss dokumentasjon på

 • gjennomført jegerutdanning i et annet land, som minimum tilsvarer den norske jegerprøven

Oppgi også

 • fødselsnummer eller D-nummer
 • postadresse

Send opplysningene på e-post til jegerregisteret@brreg.no

Hvordan får jeg tildelt jegernummer?

Du får tildelt jegernummer ved registrering i Jegerregisteret. Dersom du har mistet dette ta kontakt med Jegerregisteret.

Jeg skal delta på lisensjakt (skademotivert felling), hva må jeg gjøre?

For å jakte som lisensjeger må du:

 • ha fylt 18 år
 • ha betalt jegeravgift for inneværende jaktår
 • registrere deg som lisensjeger i Jegerregisteret
 • overholde rapporteringsplikten
 • ha med personlig lisens under felling eller fellingsforsøk
 • ha med dokumentasjon på gyldig skyteprøve under felling eller fellingsforsøk (hvis du jakter med rifle)

Registreringen som lisensjeger skjer for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at du må gjenta registreringen ved nytt jaktår, eller hvis du ønsker å jakte på flere rovviltarter. Registreringen er gratis.

Betaler du jegeravgiften på vår nettside, kan du registrere deg som lisensjeger umiddelbart. Betaler du via bank eller nettbank, må du vente i 2–5 dager før du kan registrere deg som lisensjeger.

Når blir jeg slettet fra Jegerregisteret?

Hvis du ikke har betalt jegeravgiften de fem siste årene, vil du bli slettet fra Jegerregisteret. Ønsker du å jakte igjen, må du sende dokumentasjon på gjennomført jegerprøve til oss.

Spørsmål om jegeravgift og betaling

Hvor lenge varer en betalt jegeravgift?

Jegeravgiften betales for et jaktår av gangen, og varer fra 1.april til 31.mars.

Hva koster det?
Jegeravgift og priser for inneværende jaktår*NOK
Jegeravgift – alt vilt422
Jegeravgift – alt vilt unntatt elg, hjort og villrein333
Tilleggsavgift for elg, hjort og villrein 89
Ekstra kort (duplikat) 67
*I tillegg kommer priser for jaktkort eller leie av jaktterreng som bestemmes av den enkelte grunneier.
Hvordan betaler jeg jegeravgiften for inneværende jaktår?

Du betaler i vår betalingsløsning. Kvittert jegeravgiftskort blir sendt ut første virkedag etter at du har betalt. Vi sender kortet til adressen som er registrert i Jegerregisteret, hvis du ikke har oppgitt annen adresse i forbindelse med bestillingen.

Når blir jegeravgift for nytt jaktår sendt ut?

Innbetalingsgiro for jegeravgift blir sendt ut i siste halvdel av mars. Alle jegere som har betalt jegeravgift forrige år skal motta giro innen jaktsesongen starter 1. april.

Spørsmål om jegeravgiftskort

Jeg har glemt eller mistet mitt jegeravgiftskort. Hva gjør jeg?

Du må kjøpe duplikat (ekstra kort) i vår betalingsløsning. Etter at du har betalt, må du enten laste ned kvitteringen som pdf eller motta den på e-post. Kvitteringen er gyldig som midlertidig jegeravgiftskort i 30 dager. Du må ta med deg kvitteringen på jakt inntil du mottar et kvittert jegeravgiftskort i posten. Vi sender kortet til adressen som er registrert i Jegerregisteret, hvis du ikke har oppgitt annen adresse i forbindelse med bestillingen.

Andre jegerrelaterte spørsmål

Hvilke regler gjelder for å ta med seg hund fra andre land til Norge?

Mattilsynet overvåker levende dyr som importeres til Norge. For mer informasjon om å ta med hunder til Norge kontakt Mattilsynet.

Må jeg sende inn fangstrapport?

Utenlandske personer, som ikke er bosatt i Norge, behøver ikke å sende inn fangstrapport. Statistisk Sentralbyrå (SSB) oppfordrer likevel til å sende inn fangstrapport.

Kontakt Jegerregisteret

Ønsker du å ta kontakt eller sende en e-post til oss?

Oppgi alltid ditt jegernummer, navn og adresse når du tar kontakt med Jegerregisteret.

E-post: jegerregisteret@brreg.no
Telefon: +47 75 00 79 99

Postadresse:
Jegerregisteret
Postboks 905
NO-8910 Brønnøysund
Norway

Logo Jegerregisteret