Søk


Velg språkEMAS-registrerte områder i Norge

Sist oppdatert: 6. oktober 2023.

Her finner du oversikt over de norske virksomhetene som har tilsluttet seg EMAS.

NO-000113 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)