Søk


Velg språkRegisterkonferansen 2021

illustrasjon

Registerkonferansen 2021

20. og 21. oktober i Brønnøysund

Se Registerkonferansen her på vår Vimeo-side:

Registerkonferansen dag 1

Registerkonferansen dag 2

 

Tema: Samarbeid som drivkraft for innovasjon og verdiskaping. 

Samarbeid er grunnlaget og drivkraften for alt godt, det mener hvert fall alle de som jobber i Brønnøysundregistrene. Samarbeid er derfor temaet også for registerkonferansen 2021. Konferansen arrangeres i Brønnøysund, men du kan også delta digitalt.

Her vil du høre mer om hvordan vi kan skape en enklere hverdag med flere sammenhengende tjenester, hvordan vi kan jobbe sammen for å skape mer åpenhet og hindre svindel og juks, hvordan vi med økt datadeling kan bidra til økt verdiskaping og ikke minst hvilke erfaringer vi tar med oss fra arbeidet med kompensasjonsordningene for næringslivet.

Vi har med et bredt spekter med talere fra akademia, samt privat og offentlig sektor. Møteleder er Inger-Gunn Sande fra Nordnorsk kommunikasjon.

Se fullstendig program her

Bilde av Søren Corfixsen Whitt
Søren Corfixsen Whitt

Søren Corfixsen Whitt er kontorchef i Erhvervsstyrelsen med ansvar for virksomhetsregulering. Han bidrar med foredraget «Kunstig intelligens sætter turbo på kampen mod økonomisk kriminalitet»

Bilde av Emil Westli
Emil Westli

Emil er Analytiker i Nasjonalt Tverretatlig Analyse- og Etterretningssenter (NTAES), og innehar kompetanse i kvantitativ analyse og tverreetatlig samarbeid. Han skal fortelle om tverretatelig bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Bilde av Liv Dingsør
Liv Dingsør

Liv er administrerende direktør i Digital Norway. Hun er opptatt av å heve den digitale kompetansen i norsk næringsliv og å få sektorene til å bidra sammen for å lykkes i en datadreven økonomi.

Hold av datoen, eller

Konferansen er gratis og avholdes i vårt helt nye bygg i sentrum av Brønnøysund. Auditoriet har plass til 200 personer, men konferansen kan også følges digitalt. Uansett er påmelding påkrevd. Trykk på påmeldingsknappen for mer informasjon.

Tid
Fra onsdag 20. oktober 2021 kl. 10.00
Til torsdag 21. oktober 2021 kl. 12.00

Påmeldingsfrist for fysisk deltagelse
Fredag 1. oktober 2021 kl. 15.00

Påmeldingsfrist for digital deltagelse
Onsdag 20. oktober 2021 kl. 09.00

Hold av datoen, eller