Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Jobb hos oss

Sist oppdatert: 14. mai 2020 .

Vil du jobbe på ein spennande arbeidsplass med mange jobbmoglegheiter og varierte arbeidsoppgåver? Velkomen til oss!

Ansatte i resepsjonen

Ledige stillingar

Stillingstittel Arbeidsstad S√łknadsfrist

Utfyllande informasjon:

Kven s√łker vi?

 

Vi s√łker etter personar som vil vere med p√• utviklinga av digitale tenester som forenklar dialogen med det offentlege for privatpersonar og verksemder. Vi lagar digitale l√łysingar som gjer det enklare for alle √• ha noko med det offentlege √• gjere. Til dette treng vi ulik kompetanse, for eksempel:

 • IT-kompetane innanfor systemutvikling, drift og forvaltning, sikkerheit og test
 • Forvaltningsinformatikk, informasjonsforvaltning
 • Arkitektur (eks; verksemdarkitektur, forretningsarkitektur, teknisk arkitektur, l√łysingsarkitektur)
 • Visuell kommunikasjon, UX-design, interaksjonsdesign, tenestedesign
 • Prosjekt- og prosesskompetanse
 • Juss
 • Samfunnsvitskap, samfunns√łkonomi, statsvitskap

Br√łnn√łysundregistera har ogs√• l√¶rlingplassar innan kontorfag og IKT.

 

Korleis s√łke?

N√•r du s√łker er det viktig at du fortel noko om deg sj√łlv, kvifor du har lyst til √• jobbe hos oss og kva motivasjon du har for stillinga. Det er ogs√• viktig at du legg ved relevante vitnem√•l og attestar til s√łknaden din. Alle som blir kalla inn til intervju blir bedne om √• ta med originale vitnem√•l og attestar eller bekrefta kopiar.

Ta vare p√• stillingsutlysinga. N√•r s√łknadsfristen er g√•tt ut, forsvinn utlysingsteksten fr√• nettet.

Tilbakemelding

Straks du har s√łkt p√• stilling hos oss, f√•r du ein e-post med ei stadfesting p√• at s√łknaden din er mottatt. Etter at s√łknadsfristen er g√•tt ut, blir alle s√łkarane vurdert, f√łr dei som er aktuelle for intervju blir kontakta.

F√łrst n√•r tilsettingsprosessen er over blir det sendt ut ein e-post om at det er gjort ei tilsetting og kven som har f√•tt den.

Offentleg s√łkarliste

Vi utarbeider ei offentleg s√łkarliste. Ho gir informasjon om namn, kj√łnn, bustadkommune og alder p√• alle s√łkarane p√• stillinga. Det er sv√¶rt strenge krav for √• sleppe og vere med p√• ei slik liste. √ėnsker du at namnet ditt ikkje skal f√łrast opp p√• lista, m√• du krysse av og grunngi dette n√•r du s√łker. Dersom vi ikkje kan godta √łnsket ditt, har du moglegheit til √• trekke deg fr√• prosessen.

Utvida s√łkarliste

Alle s√łkarar har rett til √• be om innsyn i utvida s√łkarliste. Den inneheld informasjon om namn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle s√łkarane p√• stillinga. Det er ikkje mogleg √• sleppe og st√• p√• denne lista. Utvida s√łkarliste blir berre gjort tilgjengeleg for s√łkarane p√• stillinga.

Registrer CV-en din
Du kan legge inn CV-en din i CV-databasen vår. Når du har registrert CV-en din, kan du også abonnere på stillingsutlysingar. Varsel om stillingar vil da bli sendt til deg på e-post.

Studentar og nyutdanna

IT-trainee ‚Äď Kandidat Helgeland

Vi samarbeider med Kunnskapsparken Helgeland om traineestillingar innan IT systemutvikling, gjennom traineeprogrammet Kandidat Helgeland.

For √• vere kvalifisert til √• s√łke m√• du ha bachelor- eller mastergrad fr√• universitet/h√łgskule, ikkje ha meir enn tre √•rs relevant arbeidserfaring etter enda studie, og ikkje vere eldre enn 32 √•r. S√łknadsfrist er 1. mars.

Sommarjobb for IT- og juss-studentar

IT-studentar

Kvar sommar tar vi inn to IT-studentar som har fullf√łrt minimum andre √•ret av ei bachelorutdanning eller tredje √•ret i ei masterutdanning. Som student f√•r du interessante og relevante utviklingsoppg√•ver der du blir sett saman med erfarne utviklarar som rettleiar og jobbar saman med deg i team. Oppg√•vene blir l√łyst ved bruk av moderne teknologi.

Jus-studentar

Kvar sommar tar vi inn to jus-studentar som har fullf√łrt tredje avdeling av ein master i rettsvitskap.

Du f√•r jobbe med reelle juridiske problemstillingar, og intern og ekstern juridisk r√•dgiving innanfor Br√łnn√łysundregistera sine juridiske fagomr√•de.

Vi hjelper med √• skaffe bustad under opphaldet for utanbys s√łkarar, og husleiga og reisekostnader tur/retur Br√łnn√łysund ‚Äď studiestad blir dekt av oss.

Bachelor-/masteroppgåve

Skal du skrive bachelor-/masteroppg√•ve? Br√łnn√łysundregistera kan ha fleire aktuelle tema √• skrive om, for eksempel innan:

 • IT/IKT
 • PR, medievitskap, journalistikk, samfunns- og statsvitskap, kommunikasjon
 • Interaksjonsdesign
 • Kundeservice, marknad, forretningsstrategi eller liknande
 • Samfunnsgeografi, samfunnsvitskap
 • HR, personaladministrasjon, administrasjon og leiing

Har du sp√łrsm√•l, ta kontakt med ann.johnsen@brreg.no eller kari.tveramo@brreg.no

M√łt oss p√• stand

Vi er til stades på karriere- og rekrutteringsdagar på utdanningsinstitusjonar over heile landet. Vil du vite meir om arbeidsplassen vår, jobbmoglegheiter, dei faglege utfordringane våre og kva vi kan tilby, så kom og snakk med oss.

I 2020 kan du treffe oss p√• f√łlgande stader:

 • 15. januar, Arbeidslivsdagen for jus-studentar, Universitetet i Troms√ł
 • 5. februar, Arbeidslivsdagen for jus-studentar, Universitetet i Bergen
Dette tilbyr vi

Vi tilbyr deg ein jobb i eit utfordrande fagmilj√ł, der du blant anna kan bidra til forenklingsarbeidet som kjem heile Noreg til gode. Du kan bidra med din kompetanse innan mange spennande fagomr√•der, og f√•r ta del i eit godt og kollegialt arbeidsmilj√ł.

Gode for tilsette

Gunstig arbeidstidsordning

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid med gunstige moglegheiter for å avspasere. Vi har sommartid (kl. 8-15) frå 15. mai til 14. september.

Permisjon

Vi har gode ordningar for omsorgs- og velferdspermisjon, med og utan l√łn. Det er ogs√• mogleg √• f√• permisjon til studiar og vidareutvikling.

Pensjons- og forsikringsordning

Alle tilsette er medlem av Statens pensjonskasse og nyt godt av dei avtalar og gode som f√łlger av medlemsskapet. Dette er ei av dei beste pensjonsordningane i Noreg, og det blir trekt to prosent av brutto l√łn til obligatorisk premieinnskot.

Du er ogs√• forsikra gjennom Statens pensjonskasse si gruppelivs- og yrkesskadeforsikring. Det betyr at du som tilsett er forsikra om du blir utsatt for ein yrkesskade eller f√•r ein yrkessjukdom. Dine n√¶raste er ogs√• forsikra ved at det blir utbetalt eit eingongsbel√łp om du d√łyr.

Moglegheiter for lån

Gjennom medlemsskapet i Statens pensjonskasse f√•r du tilgang til eit av marknadens beste bustadl√•n. Du kan ogs√• f√• kortsiktige l√łnsl√•n ved Br√łnn√łysundregistera om du skulle ha behov for det.

Trimrom/badstue

I lokala til Br√łnn√łysundregistera har du tilgang til gratis trimrom og badstue.

Velferdskomité/bedriftsidrettslag

Vi har ei aktiv velferdsforeining som arrangerer ulike aktivitetar i l√łpet av √•ret, anten i arbeidstida eller p√• fritida, for eksempel grill-lunsj p√• sommaren, julebord, quiz, skiturar til Sverige eller eigne tiltak for nye tilsette.

Bedriftsidrettslaget har ulike aktivitetar, blant anna innebandy, fotball og sv√łmming.

Hjelp til å finne bustad/flyttegodtgjersle

Om du som ny tilsett treng bustad, kan vi hjelpe deg med √• finne dette. I nokre tilfelle kan vi ogs√• gi flyttegodtgjersle, ta kontakt med tilsetting@brreg.no ved sp√łrsm√•l om dette.

Arrangement for nye tilsette

Vi har fleire tiltak for å få nye tilsette til å trivast hos oss, blant anna eit årleg arrangement for nye tilsette. Velferdskomiteen har også aktivitetar for nye tilsette.

Utviklingsmoglegheiter

God kompetanseutvikling og læring er sentralt for at BR skal ha den naudsynte kompetansen for å nå både kortsiktige og langsiktige mål. Kompetanse og læring er derfor eit sentralt satsingsområde i vår overordna personalstrategi. Målet er at vi skal ha riktig kompetanse på rett stad slik at våre medarbeidarar kan levere både på kvalitet, effektivitet og innovasjon.

Utviklande og utfordrande arbeidsoppgåver bidrar til god fagleg læring og for oss er kunnskapsdeling i det daglege arbeidet ein viktig suksessfaktor. Samstundes har vi gode ordningar for kompetanseutvikling, både i forhold til prosjektarbeid og deltaking på kurs og seminar.

Stipendordning

Vi har ei sv√¶rt god stipendordning der tilsette kan s√łke om √łkonomisk st√łtte til etter- og vidareutdanning. Det statlege regelverket gir ogs√• moglegheit for √• ta ut studiedagar med l√łn i forbindelse med utdanning.

Bu i Br√łnn√łysund

Br√łnn√łysund er ein hyggeleg kystby midt i Noreg, heilt s√łr p√• naturskj√łnne Helgeland. Det er kort veg til fine naturopplevingar til lands, til fjells og i skjergarden. Byen har gode kommunikasjonar med fleire flyavgangar, blant anna direkte til Oslo og Trondheim.

Jente i kajakk. Foto: torgneseiendom.no

Skjergarden p√• S√łr-Helgeland gir rike rekreasjonsmoglegheiter. Foto: torgneseiendom.no

Har du barn, er god barnehagedekning og eit godt skuletilbod viktig. I Br√łnn√ły kommune er det eit godt oppvekstmilj√ł i trygge omgivnader. Br√łnn√ły kommune har god barnehagedekning, du kan lese meir om dette p√• kommunen si nettside.

Andre gode ved √• bu og arbeide i Br√łnn√ły:

Få med deg nyheiter og ledige stillingar hos oss.