Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Status om koronasituasjonen

Publisert: 13. mars 2020 - oppdatert: 13. mars 2020

Hele Norge er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Brønnøysundregistrene har fokus på å hindre smitte i befolkningen.

På grunn av situasjonen har vi iverksatt en rekke tiltak. Samtidig jobber vi kontinuerlig for å opprettholde driften av tjenestene våre.

Vi prioriterer saksbehandling foran veiledning på telefon og e-post. Det blir kontinuerlig foretatt en vurdering av hvilke saker som blir prioritert. Saksbehandling for følgende registre prioriteres: Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Konkursregisteret og Løsøreregisteret (ITU/UTT, gjeldsordning, ektepakt og Akva).

Har du spørsmål kan du kontakte oss eller finne svar her.