Søk


Velg språkSnart kan du sende inn mellombalanse

Publisert: 17. desember 2020 - oppdatert: 18. desember 2020

Frå 1. januar 2021 må aksjeselskap og allmennaksjeselskap sende mellombalanse om dei gjer disponeringar på grunnlag av mellombalanse.

Bilde av to personer som ser på regnskapstall og grafer på pc
Foto: ZozerEblola/Shutterstock.com