Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Send inn årsregnskapet tidlig til Regnskapsregisteret

Publisert: 4. juni 2018 - oppdatert: 13. juni 2018

Send komplett årsregnskap for regnskapsåret 2017 til oss så snart det er godkjent og klart for innsending.

Det er lurt å sende inn regnskapet ditt i god tid.

Dette anbefaler vi, selv om siste frist for å unngå forsinkelsesgebyr er 31. juli 2018. Tidlig innsending gir deg raskere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent.

Det er ikke mulig å søke om forlenget innsendingsfrist.

Du må sende inn årsregnskapet til oss, selv om du har sendt skattemelding og næringsrapport/næringsoppgave til Skatteetaten.

Innsendingspliktige som i slutten av juli fremdeles ikke har levert årsregnskapet for regnskapsåret 2017, vil få en påminnelse i Altinn. Hvis e-postadressen i Altinn ikke er korrekt, vil du ikke få e-post om påminnelsen.