Søk


Velg språkRestanse hos Regnskapsregisteret

Publisert: 29. september 2015 - oppdatert: 30. september 2015

Regnskapsregisteret har i august mottatt om lag 120 000 årsregnskap. Dette fører til lang saksbehandlingstid i september også i år.

De årsregnskapene som er sendt innen fristen, er forventet å være saksbehandlet i begynnelsen av oktober.

Vedtakene blir fortløpende lagt inn i Altinn. De som ikke får godkjent årsregnskap som er sendt før fristen, får orientering i vedtaket om hva de må gjøre for å unngå forsinkelsesgebyr.

Den høye restansen fører også til lang saksbehandlingstid på øvrige saker hos Regnskapsregisteret.