Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Orienterer NUF om rekneskapsplikt

Publisert: 20. juni 2016 - oppdatert: 20. juni 2016

Rekneskapsregisteret har sidan 2008 sendt orientering i posten til Norskregistrerte utanlandske føretak (NUF) om plikta til å sende inn årsrekneskap. I år endrar vi praksisen, og legg ut melding i Altinn til NUF som har rekneskapsplikt for rekneskapsåret 2015. Dei som allereie har fått godkjent årsrekneskapen mottek ikkje slik melding.

Informasjonen er tilgjengeleg i Altinn for alle som er registrerte i Einingsregisteret med ei rolle i NUF-et. Det blir også sendt e-post til adressene som ligg i kontaktinformasjonen i Altinn for desse einingane.

Informasjon til NUF om rekneskapsplikta finn du her:
Bokmål
Nynorsk
Engelsk