Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrering innan årsskiftet

Publisert: 27. august 2019 - oppdatert: 5. september 2019

Skal du registrere i Føretaksregisteret, må du vere ute i god tid.

Elektroniske meldingar

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må vere motteken hos Føretaksregisteret innan 20. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldingar som er sende elektronisk til Føretaksregisteret etter 12. desember kan vere vanskeleg å få registrert innan utgangen av året.

Vi har heilelektronisk saksbehandling av einskilde gjennomføringsmeldingar. Sjå kva gjennomføringsmeldingar vi nå behandlar heilelektronisk.

Meldingar på papir

Må du likevel sende inn meldinga i posten, bør vi ha motteke vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsetting eller avvikling innan 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldingar på papirskjema som kjem til Føretaksregisteret etter 30. november kan vere vanskeleg å få registrert innan utgangen av 2019.