Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrering i Føretaksregisteret innan årsskiftet

Publisert: 1. september 2020 - oppdatert: 16. september 2020

Hugs å vere ute i god tid.

Føretaksregisteret må ha fått melding om avgjerd om fusjon, fisjon, kapitalnedsetting eller avvikling innan 20. oktober.

Om du sender inn melding om gjennomføring av desse endringane og andre meldingar til Føretaksregisteret etter 12. desember, kan det vere vanskeleg å få desse registrert innan utgangen av året.

Vi har heilelektronisk saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldingar. Sjå kva gjennomføringsmeldingar som blir behandla heilelektronisk.

Papirskjema

Om du må sende oss melding på papir, bør vi ha fått avgjerd om fusjon, fisjon, kapitalnedsetting eller avvikling innan 1. oktober.

Gjennomføringsmeldingar og andre meldingar på papirskjema som kjem inn til Føretaksregisteret etter 30. november, kan vere vanskeleg å få registrert innan utgangen av 2020.