Søk


Velg språkRegister for reelle rettighetshavere utsatt

Publisert: 21. desember 2022

Finansdepartementet utsetter Register over reelle rettighetshavere, på grunn av en EU-dom som setter begrensninger for allmenhetens innsyn i data.