Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Personlige bilskilt

Publisert: 7. juli 2017

Personlig bilskilt og forstørrelsesglass

Selv om du benytter et personlig bilskilt, beholder du det ordinære bilskiltet (registreringsnummeret).

Etter at det 15. juni i år ble mulig å søke om personlige bilskilt, er det fortsatt det ordinære registreringsnummeret som ligger til grunn i all kommunikasjon mot andre offentlige myndigheter. Dette betyr at det personlige bilskiltet kommer i tillegg til det ordinære.

Ved tinglysing av pant i motorvogn skal det ordinære registreringsnummeret benyttes. Det samme gjelder dersom du skal søke etter om det er registrert heftelser på bilen.