Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slutt på utsatt frist for årsregnskap

Publisert: 8. juni 2016 - oppdatert: 21. juni 2016

Husk å levere årsregnskapet senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr.

Innsendingspliktige enheter skal levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter at årsregnskapet er godkjent. Den midlertidige ordningen med utsatt frist ved innsending av årsregnskap via Altinn er nå opphørt. For å unngå forsinkelsesgebyr, må innsending gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli 2016. Det er ikke mulig å søke om forlengelse av fristen.

I månedsskiftet juli/august vil Regnskapsregisteret legge ut påminnelse i Altinn til innsendingspliktige enheter som ikke har levert årsregnskapet for regnskapsåret 2015. Vi oppfordrer derfor om å sjekke at e-postadressen i Altinn er korrekt, slik at e-postvarsel blir mottatt.

Trenger du mer informasjon om innsendingsplikt til Regnskapsregisteret og andre tema, sjekk ut de nye sidene om årsregnskap.