Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Økt nytte for næringslivet

Publisert: 20. desember 2018 - oppdatert: 20. desember 2018

Sammen med Reglerådet og Nærings- og fiskeridepartementet har vi laget en ny veileder som skal gi større nytte for næringslivet.

Byrdene som pålegges næringslivet gjennom reguleringer bør være minst mulig, og nytten større enn kostnadene.

Direktør ved Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk, sier at veilederen vil bidra til å bevisstgjøre forvaltningen om at informasjon, som det offentlige allerede har fra en annen kilde, ikke skal etterspørres i nytt regelverk. Han mener det må stilles tydelige krav til samordning og gjenbruk av data.

Veilederen «Utredning av konsekvenser for næringslivet» supplerer utredningsinstruksen som kom i ny versjon i 2016.