Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Økning i antall konkurser og tvangsavviklinger første halvår 2016

Publisert: 5. juli 2016

Halvårsstatistikken fra Konkursregisteret viser at antallet konkurser og tvangsavviklinger gikk opp med 6,3 prosent.

I løpet av første halvår ble det registrert 3 293 konkurser og tvangsavviklinger i Norge. I fjor var det tilsvarende tallet 3 098.
Hordaland var det fylket som hadde den største økningen, med 55,4 prosent. I Aust-Agder var økningen på 21,7 prosent, i Buskerud 21,6 prosent og i Oppland 17,4 prosent.

Noen fylker hadde færre konkurser første halvår i år, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 34 prosent, Nordland en nedgang på 27,8 prosent og Nord-Trøndelag en nedgang på 11,1 prosent.

Vi gjør oppmerksom på at det for enkelte fylker dreier seg om lave antall konkurser og tvangsavviklinger. Små endringer i antallet kan gi store prosentvise utslag.

Hva er konkurs og tvangsavvikling?

Konkurs åpnes når en person eller et selskap ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.

Det er forskjellige årsaker til at det åpnes tvangsavvikling. Den vanligste årsaken er at et selskap ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder, revisor eller hvis selskapet ikke har sendt inn årsregnskap. En annen årsak kan være at et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting til Foretaksregisteret

Her finner du mer statistikk fra Brønnøysundregistrene