Søk


Velg språkNyttig tjeneste for tilsyn

Publisert: 23. september 2021

Tilda er en ny datadelingstjeneste tilrettelagt for de rundt 80 tilsynsmyndighetene i Norge og over 300 lokale EL-tilsyn og brannvesen.

Illustrasjon: Shutterstock.com

Datadelingstjenesten Tilda er lansert og forvaltes av Brønnøysundregistrene.

– Deling av tilsynsdata kan gi bedre støtte til næringslivet og vil kunne gjøre norske tilsyn mer effektive, målrettede og koordinerte. Vi håper så mange tilsyn som mulig vil ta tjenesten i bruk, sier direktør Lars Peder Brekk.

Tilsyn får bedre informasjonsflyt

Tilda er utviklet av et prosjekt ledet av Arbeidstilsynet. De nasjonale fellesløsningene datadelingskomponenten i Altinn og Maskinporten har gitt mulighet for å skape denne tjenesten.

– Løsningen gir bedre informasjonsflyt mellom tilsyn i Norge. Det krever noe av tilsynene som skal knytte seg til tjenesten, men det gir så store gevinster i form av effektivisering og mulighet for en helt annen koordinering, at dette er noe vi mener bør prioriteres, sier Brekk.

Samkjøring og samarbeid

Det er mange fordeler ved å knytte seg til tjenesten Brønnøysundregistrene har driftsansvaret for.

– Tilsynsdata og grunndata fra Brønnøysundregistrene, deles mellom etatene i sanntid, der den delte kunnskapen benyttes til koordinering av tilsynsvirksomhet. Denne tjenesten gjør det mulig å samkjøre og samarbeide om tilsyn, slik at det bidrar til å føre tilsyn med de som trenger det mest. Det gjør at næringsdrivende som har alt på stell ikke blir belastet med unødige tilsyn, forklarer Brekk.

Ønsker å være pådriver

Brønnøysundregistrene tar ikke bare på seg et forvaltningsansvar for Tilda, men ønsker også å videreutvikle den i samråd med eget styringsråd som beslutter videre utvikling og drift av tjenesten.

– Vi skal være pådriver for å inkludere flere tilsynsetater, men vi ønsker også bidra til å bruke dataene slik at de kan skape ytterligere gevinster og innovasjonsevnen for næringslivet og offentlig sektor, sier Brekk.

Deltakere i prosjektet

Arbeidstilsynet har ledet prosjektet Tilda, som nå er lansert og forvaltes av Brønnøysundregistrene. De som har deltatt i prosjektet er Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Fiskeridirektoratet, Justervesenet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet og Statens helsetilsyn.

 

Vil du ha nyheter fra oss rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.