Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Nytt register i kampen mot økonomisk kriminalitet

Publisert: 7. mai 2019

To menn tar hverandre i hånden, gratulerer med avtale.
Foto: ktasimar/Shutterstock.com

Det nye registeret vil gi oversikt over personer som i realiteten styrer foretak og virksomheter i Norge.

-I neste reviderte nasjonalbudsjett kommer regjeringen til å bevilge penger til et nytt register over reelle rettighetshavere. Registeret skal opprettes ved Brønnøysundregistrene og det skal inneholde opplysninger om hvem som eier eller kontrollerer norske foretak og registeret skal være åpent for alle, sa Erna Solberg da hun besøkte Brønnøysundregistrene 6. mai 2019.

Større åpenhet om eierskap

Opplysningene i registeret kan bygge på eierskap av aksjer eller fordelingen av stemmerettigheter, aksjonæravtaler eller annen informasjon som normalt ikke er tilgjengelig for alle. Større åpenhet om reelle rettighetshavere er et vesentlig tiltak for å motvirke misbruk av virksomhetene til hvitvasking, terrorfinansiering og annen kriminalitet. Registeret vil bidra i arbeidet med å forhindre økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Vi vil i årene framover ha større fokus på, og flere oppgaver, innen dette viktige området.

Styrker miljøet mot arbeidslivskriminalitet

Dette styrker miljøet i Norge mot arbeidslivskriminalitet, det styrker de seriøse aktørene i norsk næringsliv, og det styrker arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene. Vi er glade og ser det som veldig naturlig at vi skal drive det nye registeret. Vi har den tyngste registerkompetansen i Norge. Treenigheten mellom IT, jus og saksbehandling er unik og opparbeidet over 30 år, sier direktør Lars Peder Brekk.