Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ny løsning for alle mva-søknader

Publisert: 7. juni 2021 - oppdatert: 7. juni 2021

Den 10. juni innfører Skatteetaten ny digital løsning som erstatter søknad til Merverdiavgiftsregisteret i Samordnet registermelding.

Illustrasjonfoto av kvinnelig regnskapsfører som bruker kalkulator og pc.
Illustrasjonsfoto. Foto: Natee Meepian/Shutterstock

Dette gjelder både for papirskjemaet og den elektroniske tjenesten for Samordnet registermelding i Altinn. Nå skal alle registreringer i Merverdiavgiftsregisteret (mva-registeret) gjøres på skatteetaten.no.

Skatteetaten har siden 2019 jobbet med å modernisere mva-området. Målet er å øke etterlevelsen av skatte- og avgiftsreglene, redusere mulighetsrommet for skjult økonomi og forenkle for næringslivet. Løsningen har siden mars støttet alle nyregistreringer. Fra 10. juni kan du også melde endring og sletting i mva-registeret i den nye løsningen.

Enklere, raskere, riktigere

Gjennom digital veiledning blir det enklere og sett bort fra noen unntak, trenger du ikke lenger å legge ved fakturaene som vedlegg til søknaden. Store deler av saksbehandlingen er maskinell, noe som reduserer saksbehandlingstiden for de fleste søknader fra tre uker til noen minutter. Dette gir økt fleksibilitet for deg som bruker, bidrar til mindre etterfakturering og gir mindre rom for feil.

Nå skjer alt digitalt

Med lansering av en enklere, raskere og mer brukervennlig tjeneste for mva-søknader, blir papirskjemaet som i dag kan brukes i registreringsprosessen avviklet. Det betyr at alle virksomheter må ha en elektronisk bruker som har tilgang til Altinn.

Vil du ha nyheter fra oss rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.