Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Ny kompensasjonsordning for innreisekarantene

Publisert: 18. desember 2020 - oppdatert: 18. desember 2020

En ny kompensasjonsordning skal dekke virksomhetenes utgifter til innreisekarantene for arbeidstakere fra utlandet.

Bilde av Ulstein Verft
Illustrasjonsfoto. Foto: Arild Lilleboe/Shutterstock

Ordningen innebærer at bedrifter som har arbeids- eller oppdragstakere som må i innreisekarantene ved ankomst til Norge, kan få dekket deler av kostnadene de har til gjennomføring av karanteneoppholdet. Ordningen gjelder kun de tilfeller hvor arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted, og ikke de som bruker karantenehotell.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at ordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene.

– Brønnøysund har bygget seg opp en omfattende kompetanse under utarbeidelsen av kompensasjonsordningen, noe som vil være av stor verdi i arbeidet med denne ordningen. De arbeider også med å utvikle gode digitale løsninger, og bruker Altinn, som bedriftene er godt kjent med. Det er derfor hensiktsmessig at ordningen legges til Brønnøysundregistrene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Tidspunkt for å sende inn søknad er ikke fastsatt, men vil av kapasitetsmessige grunner være i etterkant av tidspunktet for første runde av kompensasjonsordningen for næringslivet. Søknadsportalen for næringslivet åpner 18. januar.

– Arbeidet med å utvikle den generelle kompensasjonsordningen har gitt Brønnøysundregistrene et solid grunnlag for også å lage ordningen som gjelder for innreisekarantene. Så snart vi har åpnet for søknader i den generelle ordningen vil vi gå løs på det nye oppdraget, sier direktør ved Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Vil du ha nyheter fra oss rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.