Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Nesten 2 500 har ikke levert regnskap

Publisert: 15. april 2016 - oppdatert: 18. april 2016

2 483 har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2014-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. april i år.

Dette gjelder aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak, og utgjør 0,96 prosent av totalt 258 254 innsendingspliktige. Det er den samme prosentandelen som i fjor.

Ny frist for innsending av komplett årsregnskap er 13. mai 2016. Hvis komplett årsregnskap ikke er mottatt før denne dato, vil Regnskapsregisteret varsle tingrettene om at vilkårene for tvangsoppløsning er tilstede.

Navn på hvilke enheter dette gjelder og antall fordelt på fylkesnivå finnes på Avansert søk under Kunngjøringer/kreditorvarsel. Legg inn dato 15.04.2016 og velg:
Kunngjøringstype – endringer, øvrige endringer, varsel om tvangsavvikling årsregnskap.

Fylkesvis oversikt med sammenligningstall:
 

Hele landetRegnskapsåret 2014Regnskapsåret 2013
Østfold111115
Akserhus342308
Oslo661644
Hedmark6660
Oppland5546
Buskerud12088
Vestfold11195
Telemark5048
Aust-Agder4239
Vest-Agder5755
Rogaland144145
Hordaland237214
Sogn og Fjordane2223
Møre og Romsdal9690
Sør-Trøndelag120126
Nord-Trøndelag5736
Nordland8893
Troms7254
Finnmark3240
Totalt2 4832 319