Søk


Velg språkNæringspant tinglyses på sekunder

Publisert: 23. januar 2023

Næringspant er nylansert på vårt nye, heldigitale saksbehandlingssystem. Dermed vil en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse digitale tinglysingene reduseres fra i snitt 4 døgn til 8 sekunder.