Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Nå kan også advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte innbetalt aksjeinnskudd

Publisert: 27. april 2018 - oppdatert: 3. mai 2018

Endring i aksjelovene gjør at advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd. Dette vil forenkle prosessen.

Paragraf - illustrasjon

Ved stiftelse av et aksjeselskap (AS) eller et allmennaksjeselskap (ASA) der aksjeinnskuddet utelukkende skal gjøres opp med penger (norske kroner), må en revisor eller et finansforetak bekrefte at selskapet har mottatt pengene. Det samme gjelder ved kapitalforhøyelser.

Besparelser

Fra 2. mai kan også advokater og autoriserte regnskapsførere gi slike bekreftelser. Dette vil forenkle prosessen. Kostnadene for selskapene til å innhente slike attestasjoner vil trolig gå noe ned.

Tilpasser registersystemene

For å gjøre tilpasninger til lovendringene, vil tjenesten Samordnet registermelding være utilgjengelig onsdag 2. mai fra kl. 15.30 til 20.00.

Bestemmelser som er endret:

Endringene gjelder aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 2-18 annet ledd femte punktum, 2-19 første ledd første punktum og 10-9 annet ledd fjerde punktum og foretaksregisterloven § 4-4 bokstav e første punktum.

Les nyhetssak fra Nærings- og Fiskeridepartementet