Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Lars Peder brekk fortsetter som direktør

Publisert: 29. november 2019 - oppdatert: 29. november 2019

I statsråd i dag ble Lars Peder Brekk ansatt i nytt åremål for Brønnøysundregistrene

Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode og ser frem til å jobbe videre med spennende oppgaver i lag med mange flinke folk i registrene, sier direktøren.

I statsråd i dag fredag 29. november ble Lars Peder Brekk ansatt i et nytt åremål på seks år. Brekk startet som direktør for Brønnøysundregistrene i januar 2014 og har i perioden videreutviklet registrenes rolle som et av regjeringens viktigste digitaliserings- og forenklingsverktøy for næringslivet.

Portrett
Brekk, Lars Peder

Som registeretat er det mange oppgaver som ligger foran oss i digitaliseringen og forenklingen av Norge. Vi er kommet et godt stykke på vei, men vi må øke tempoet. Det ligger mange muligheter i en datadreven utvikling, blant annet vil samarbeidet mellom offentlig og privat sektor være avgjørende for økt verdiskaping. Her har Brønnøysundregistrene en viktig rolle, sier Brekk.

Brekk har det siste året ledet Brønnøysundregistrene gjennom sterk omstilling. Forvaltningsansvaret for Altinn og Felles datakatalog flyttes til nytt digitaliseringsdirektorat ved nyttår og budsjettsituasjonen er alvorlig.

Det er utfordrende å være leder i offentlig sektor. Det er sterke effektiviseringskrav og kutt i budsjettrammer, men Brønnøysundregistrene har god omstillingsevne. Vi ruster oss for en sterk posisjon også fremover, sier Brekk.