Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Konkursstatistikk på nett

Publisert: 3. februar 2016

Brønnøysundregistrene vil ikke lenger sende ut månedlige pressemeldinger fra Konkursregistret.

I stedet vil vi sende ut pressemeldinger hvert kvartal, altså fire ganger i året.

Pressemeldingen har inneholdt informasjon om konkurser og tvangsavviklinger siste måned, med tall for kommuner, fylker og næringer.

Nå gjør vi en endring, og månedlige pressemeldinger blir til kvartalsvise pressemeldinger.

Hvorfor gjør vi dette?

Informasjonen er i dag tilgjengelig gjennom abonnement, der du selv kan overvåke kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene. Du kan abonnere på:

  • spesifiserte organisasjonsnummer/fødselsnummer
  • spesifisert kunngjøringstype og/eller geografisk område

I stedet for å vente på månedlige tall fra Brønnøysundregistrene, kan du nå daglig overvåke kunngjøringer i ditt område, eller mot din kundeportefølje. Denne tjenesten er gratis, og bestilles direkte på nettsidene våre: https://w2.brreg.no/login/index.jsp?application=abKunngjoring

Statistikk

Vil du ha informasjon om konkursstatistikker eller bedrifts- og foretaksstatistikk, besøk våre statistikksider. Her finner du statistikker fra siste måned, siste år og eldre statistikker for de siste fem årene. På våre statistikksider finner du nedlastbare excelfiler som du kan jobbe videre med https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/statistikk/