Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kompensasjonsordningen: – Start forberedelsene før jul

Publisert: 24. november 2020

Ny kompensasjonsordning åpner for søknader i midten av januar. Bedrifter som skal søke oppfordres til å starte forberedelsene nå.

Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye kompensasjonsordningen som er foreslått av regjeringen, og vi jobber nå med søknadsportalen som vil være åpen fra midten av januar 2021.

– Søknadsløsningen vil åpne i midten av januar, og det tas sikte på utbetalinger så raskt som mulig etter det i januar. Jeg anbefaler bedriftene å starte forberedelsene allerede nå. Da vil det gå fortere å få pengene utbetalt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor blir oppfordret til å gjøre en avtale på det. De vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Mer informasjon om hvilke forberedelser og nødvendig dokumentasjon bedriftene bør ha klart før jul, vil publiseres på kompensasjonsordningen.no fortløpende i begynnelsen av desember.

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, må sendes i januar 2021. Søknad for januar og februar må sendes i mars 2021.

I den nye ordningen legges det i større grad opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling. Det stilles derfor krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn. Det er også en fordel å begynne å samle nødvendig dokumentasjon for søknadsperiodene.

– Vi tar vår del av en nasjonal dugnad for et kriserammet næringsliv. Arbeidet har førsteprioritet hos oss i en periode og andre oppgaver settes derfor på vent. Vi ser fram til at lov og forskrift kommer på plass, slik at vi kan gi informasjon i portalen allerede i desember og videre åpne for søknader fra næringslivet i januar. Framdriften i arbeidet er god, og vi samarbeider godt med Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten, regnskapsførere og revisorer, for å få dette i havn, sier direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene.

Se pressemelding fra næringsministeren

Her ser du spørsmål og svar om den nye ordningen