Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Publisert: 18. april 2020 - oppdatert: 19. november 2020

Nå kan bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet søke om kompensasjon

Opplæring av veiledere

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

På denne nettsiden vil du finne informasjon om og søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen bistår vi Skatteetaten i veiledningen av ordningen. Du kan treffe oss på 22 07 80 10. Når du ringer oss vil du få to valg:

  • Tastevalg 1 – for generelle henvendelser om ordningen og generell skjemaveiledning
  • Tastevalg 2 – for brukere som har søkt eller har spørsmål som krver innsyn i Skatteetatens systmer

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av

  • hvor mye omsetningen har falt,
  • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
  • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Informasjon fra regjeringen:

Foretak med minst 30% omsetningsfall kan få kompensasjon