Søk


Velg språkKan ettergi forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 på grunn av korona

Publisert: 8. januar 2021

Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta covid-19 som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr.

Illustrasjonsfoto. Smilende mann som leser dokument.
Illustrasjonsfoto. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Regnskapspliktige virksomheter skal hvert år sende komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 31. juli. For regnskapsåret 2019 ble fristen for å levere årsregnskapet utsatt til 30. september 2020 på grunn av pandemien. For dem som ikke leverer komplett årsregnskap innen fristen, påløper forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke for mer enn 26 uker.

I følge regnskapsloven kan Regnskapsregisteret ettergi forsinkelsesgebyret helt eller delvis, dersom det blir gjort sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det.

Forsinkelsesgebyret må være stoppet før det er mulig å søke om ettergivelse. Søknaden må inneholde begrunnelse om hvordan covid-19 har gjort det vanskeligere å sende inn årsregnskapet innen fristen og hvilke konsekvenser covid-19 har hatt for virksomheten. Selv om forsinkelsesgebyret blir ettergitt, må likevel virksomheten sende inn årsregnskapet for 2019.

Her finner du mer informasjon om innsending av årsregnskap.

Mer om covid-19 som årsak for fritak av forsinkelsesgebyr på regjeringen.no.

 

Vil du ha nyheter fra oss rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.