Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Frist for årsregnskapet

Publisert: 30. juni 2020 - oppdatert: 1. juli 2020

Send årsregnskapet for regnskapsåret 2019 til oss så snart det er godkjent og klart for innsending.

Normalt er fristen for å sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret senest 31. juli. I 2020 er fristen for å fastsette årsregnskapet utsatt med to måneder og siste frist for å unngå forsinkelsesgebyr er 30. september. Dette fremkommer av midlertidig lov for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. I forarbeidene til loven fremgår det at virksomhetene bare skal bruke muligheten til utsatt frist hvis det er nødvendig.

Vi oppfordrer derfor til å sende årsregnskapet så tidlig som mulig. Tidlig innsending gir raskere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent.

Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet.

Les mer om innsending av årsregnskap.