Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Frist for å levere årsregnskap nærmer seg

Publisert: 25. juli 2016

Husk å levere årsregnskapet senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr.

Regnskapsregisteret sender denne uka ut påminnelse i Altinn til enheter som ikke har levert inn årsregnskapet for 2015.

Innsendingspliktige enheter skal levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen en måned etter at årsregnskapet er godkjent. Den midlertidige ordningen med utsatt frist ved innsending av årsregnskap via Altinn er nå opphørt. For å unngå forsinkelsesgebyr, må innsending gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli 2016. Fristen er endelig selv om den i år faller på en søndag, og det er ikke mulig å søke om forlengelse av fristen.

Trenger du mer informasjon om innsendingsplikt til Regnskapsregisteret og andre tema, sjekk ut de nye sidene om årsregnskap.