Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fri tilgang til data fra Enhetsregisteret

Publisert: 15. februar 2016 - oppdatert: 15. februar 2016

Offentlige etater, kommuner og fylkeskommuner har fri tilgang til data fra Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene gjennomfører i disse dager en markedskampanje rettet mot offentlig sektor, hvor man minner om muligheten og plikten til å gjenbruke næringslivsdata fra Enhetsregisteret.

Et av flere tiltak i regjeringens mål om å modernisere det offentlige i Norge, er å gi offentlige etater og kommuner mulighet for fritt å gjenbruke data fra Enhetsregisteret, slik at det unngås å be næringslivet rapportere samme data flere ganger. Dette gir forenkling og effektiviseringsgevinst i offentlig sektor og for næringslivet.

Nytt i 2016

Brønnøysundregistrene har etablert en tjeneste hvor det kan hentes ut historiske data fra Enhetsregisteret, som for eksempel tidligere daglig leder, styresammensetning, signatur og lignende. Dette er en tjeneste som vil kunne forenkle saksbehandling i flere instanser innen offentlig saksbehandling.

Åpne data

Det kan i tillegg vurderes å benytte Brønnøysundregistrenes tjenester for åpne data. Tjenesten støtter både avansert søk (Eks alle AS i bygg og anlegg), og nedlastning av hele Enhetsregisteret. For mer informasjon, se data.brreg.no.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om disse tjenestene i lenkene til høyre.