Søk


Velg språkForenkling i aksjeloven fra 1. juli

Publisert: 30. juni 2017 - oppdatert: 30. juni 2017

Paragraf - illustrasjon

Flere endringer i aksjelovgivningen medfører en enklere hverdag for aksjeselskapene som får reduserte økonomiske og administrative byrder.