Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Flere velger digital innsending

Publisert: 15. januar 2018 - oppdatert: 15. januar 2018

Illustrasjon, digitalisering

Elektroniske meldinger til foretaksregisteret utgjorde 91,4 prosent i 2017. 99 prosent fusjoner og fisjoner ble foretatt digitalt.

99 prosent av fusjoner og fisjoner foregikk digitalt i 2017, og Elektroniske meldinger til foretaksregisteret utgjorde 91,4 prosent. Antallet nye aksjeselskap økte mer i 2017 enn året før.

I løpet av 2017 ble det registrerte 29 890 nye aksjeselskap i foretaksregisteret, mot 27 918 året før. Dette var en økning på 1 972 AS, noe som utgjør 7,0 prosent. Økningen i antall AS i 2016 var på 4,5 prosent. Samtidig ble det slettet noen færre aksjeselskap i fjor enn året før.

– 2017 hadde det høyeste antall nye AS som er registrert på mange år. Samtidig ser vi at antallet norskregistrert utenlandsk selskap er historisk lavt, sier avdelingsdirektør Lise Dahl Karlsen ved Brønnøysundregistrene.

Antallet norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er mer enn halvert siden denne organisasjonsformen var på sitt mest populære. 2011 var det i alt 17 183 norskregistrerte utenlandske foretak, mens tallet for 2017 var 8 051.

Hele 99 prosent benyttet elektronisk løsning ved fisjoner og fusjoner i 2017.

­- Forenklingene i aksjeloven har gjort det enklere å starte nye AS, og det er trolig dette vi nå merker. Samtidig ser vi at den nye løsningen vår for elektronisk stiftelse av AS fremdeles er for lite i bruk, sier avdelingsdirektør Lise Dahl Karlsen, og viser til at litt over 11 prosent av de nyregistrerte AS har benyttet elektronisk løsning.