Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Felles datakatalog legger til rette for deling av data

Publisert: 1. november 2017

Nå lanserer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Brønnøysundregistrene datakatalogen som gjør det enklere å gjenbruke informasjon

Forstørrelsesglass på en bok. Illustrasjon.
Datakatalog

Brønnøysundregistrene har utviklet tjenesten Felles datakatalog som nå er tilgjengelig sammen med en løsning for registrering av dataene. Parallelt med dette har Difi ledet arbeidet med å standardisere hvordan datasettene skal beskrives.

Én gang – ett sted

– Oversikt over hvilke data som finnes hvor er avgjørende for å nå målet om at data ikke skal samles inn gang på gang fra innbyggere og næringsliv. Dette sparer publikum for å rapportere det samme flere ganger. Det sparer også offentlig sektor for dobbeltarbeid, sier avdelingsdirektør Cathrine Holten i Brønnøysundregistrene.

Bakgrunnen for Felles datakatalog, er å oppfylle føringer i Digital agenda for Norge: «Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om.»

– Med denne lanseringen viser vi at vi gjennomfører det som står i Digital agenda. Felles datakatalog er ett av tiltakene som Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) har prioritert høyest og ansett som grunnleggende i digitaliseringsarbeidet i det offentlige, sier avdelingsdirektør Grete Orderud i Difi.

Ny standard for å fylle datakatalogen

-Difi har etablert standarder for hvordan dataene beskrives av den enkelte virksomhet. Standarden skal sikre at beskrivelser av offentlige data utføres på en felles, strukturert måte og stiller krav til hva som skal, bør og kan være med i beskrivelsene, sier Orderud.

Offentlige virksomheter skal bidra inn i datakatalogen med beskrivelser av egne datasett.

– Vi er avhengige av at alle bidrar for å få et best mulig produkt i Felles datakatalog. Felles innsats gir et godt grunnlag for økt utnyttelse av datasettene. I tillegg gir den gode insentiver til virksomhetene for å øke bevisstheten om egne data med tilhørende økt datakvalitet og bedre informasjonssikkerhet, sier Holten.

Felles innsats gir felles gevinster

Hver enkelt virksomhet må ta et ansvar for sine data og gjøre de tilgjengelige for bruk. Å bli en datadrevet forvaltning innebærer en annen måte å jobbe på, den ansvarliggjør og modner virksomhetenes evne til å se seg selv som en del av et økosystem av offentlige data.