Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Feil i dokumenter ved utsending

Publisert: 26. mars 2018

Brønnøysundregistrene har avdekket feil i dokumenter ved utsending.

Noen dokumenter er sendt ut med fødsels- og D-nummer usladdet. Dette er svikt i våre rutiner og svært beklagelig, sier kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo.

Rutinesvikten har skjedd ved oppgradering av programvare på enkelte saksbehandlere sine PCer.

– En funksjon for sladding på saksbehandlerne sine PCer var ikke aktivert korrekt. For disse saksbehandlerne har dokumentene imidlertid fremstått som sladdet og korrekt lagret. Dette har ført til at dokumenter har blitt sendt ut der rundt 950 fødsels- og D-nummer ikke har vært sladdet, sier Brønmo.

Feilen ble raskt funnet og rettet opp, og Datatilsynet ble rutinemessig varslet. Det ble også raskt avdekket at det kun dreide seg om rutinesvikt ved et fåtall PCer. Fødsels- og D-nummer er ikke sensitive personopplysninger ut fra personvernregelverket og det er heller ikke taushetsbelagt informasjon, men dokumentene skal være sladdet før de sendes ut, dersom mottakerne ikke har hjemmel til å motta fødsels- og D-nummer.

– Vi ser alvorlig på rutinesvikten. Hos oss har informasjonssikkerhet førsteprioritet og vi gjennomgår nå våre rutiner og driftsprosesser for å unngå at noe lignende skjer igjen. Vi vil også raskt etter påske ta kontakt med de som har fått sine fødsels- og D-nummer eksponert, sier kommunikasjonsdirektøren.