Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Flere leverer regnskap

Publisert: 9. mars 2018 - oppdatert: 9. mars 2018

1 586 enheter har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2016-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år.

Det vil si 39 prosent nedgang fra året før.

– Antallet som ikke har levert er 39 prosent lavere enn året før, og dette er selvsagt veldig positivt, sier underdirektør Narve Amundsen ved Brønnøysundregistrene.

Tallet gjelder aksjeselskap, allmennaksjeselskap, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak, og de som ikke har levert utgjør 0,56 % av totalt 284 090 innsendingspliktige.

 

Kvinne arbeider ved PC

Ny frist for innsending av årsregnskap for 2016 er  6. april 2018. Hvis komplett årsregnskap ikke er mottatt før denne datoen, vil Regnskapsregisteret varsle tingrettene om at vilkårene for tvangsoppløsning er til stede.

Hvilke enheter dette gjelder finner du på brreg.no under Avansert søk, under Kunngjøringer/kreditorvarsel fra 9. mars. Legg inn dato 09.03.2018 og velg: Kunngjøringstype – endringer, øvrige endringer, varsel om tvangsavvikling årsregnskap. Du kan hente ut informasjon over hvilke enheter som er kunngjort, både for hele landet og fordelt på kommune og fylke.

Fylkesvis oversikt med sammenligningstall:

Hele landetRegnskapsåret 2016Regnskapsåret 2015
Østfold85117
Akershus222337
Oslo370667
Hedmark6366
Oppland2757
Buskerud56133
Vestfold55107
Telemark3572
Aust-Agder3545
Vest-Agder3461
Rogaland115168
Hordaland162264
Sogn og Fjordane2028
Møre og Romsdal5794
Trøndelag118179
Nordland5488
Troms4267
Finnmark3655
Totalt1 5862 605